KUNSTLABYRINT, SLUPPENFEST 

 

Den 21.-23. august 2020.

Sluppenfest i regi av Lager11,
på Sluppen i Trondheim. 

 

Utstillingen ble holdt i kjelleren til et industribygg i Leirfossveien, som eies av Kjeldsberg Kaffe. 

"Twisted nature" er en bildeserie der motivene kjennetegnes av natur som ligger lag på lag. Dette gir et abstrakt uttrykk der bildene framstår som illusjoner av et drømmende ødeland. Jeg ønsker at motivene skal assosieres med landskap som har evige perspektiver man kan bevege seginn og ut av.