KUNSTLABYRINT, SLUPPENFEST 

 

Den 21.-23. august 2020.

Sluppenfest i regi av Lager11,
på Sluppen i Trondheim. 

 

"Twisted nature" er en bildeserie der motivene kjennetegnes av natur som ligger lag på lag. Dette gir et abstrakt uttrykk der bildene framstår som illusjoner av et drømmende ødeland,
med evige perspektiver man kan bevege seg 
inn og ut av.