Camilla Kvalvik Nilssen

 

Grafisk designer og billedkunster
med bakgrunn fra Høyskolen i Buskerud (avdeling Drammen), hvor hun fullførte en Bachelor i visuell kommunikasjon i 2007. Hun gjennomførte også et påbyggingsår
i markedsføring i 2008 ved samme

høyskole (avdeling Hønefoss). 
I 2016 tok hun fagbrev i Mediegrafikerfaget ved NTNU i Trondheim. 

Camilla har drevet som selvstendig næringsdrivende siden 2016, og i 2020 flyttet hun inn i et kontorfellesskap på Lager11 i Trondheim. I tillegg til å jobbe som grafisk designer for Lager11, driver hun eget grafisk byrå og selger billedkunst.

 

Camilla kommer fra Torvikbukt på Nordmøre, og bor nå på Sveberg i Trøndelag, sammen med familien sin.